Inspiratie

inspirerende woorden van bekende geesten

Alle materie vind zijn oorsprong en bestaat slechts dankzij een kracht die het zonnestelsel bijeenhoudt. We moeten achter deze kracht het bestaan van een bewuste en intelligente geest veronderstellen. Deze geest is de matrix van alle materie.” @Max Planck

The new fysics tells us that matter is no more than a state of information @Robert Oppenheimer

Ik denk dat het concept om met mensen om te gaan als mogelijkheden, in plaats van vaste structuren, een gezond concept is”. @Nick Herbert

Het vermogen tot anders waarnemen of denken is belangrijker dan de kennis die men heeft vergaard.” @David Bohm

Wetenschappers bevestigde in 1998 niet alleen dat fotonen worden beïnvloed door louter ‘observatie’, maar ontdekten ook dat hoe intenser de observatie, hoe groter de invloed van de waarnemer op het gedrag van de deeltjes.” @Gregg Braden

Datgene wat de wetenschapper waarneemt is niet de natuur zelf maar de natuur zoals ze zich toont aan de methode van ondervraging van de wetenschapper”. @Werner Heisenberg

De werkelijkheid is louter illusie, maar wel een hardnekkige”. @Albert Einstein

Woorden waren oorspronkelijk magisch en tot op de dag van vandaag hebben woorden veel van hun magische kracht behouden”. @Sigmund Freud

Gedurende de laatste vierhonderd jaar is er in de wetenschap de aanname dat de menselijke intentie geen invloed kan hebben op wat we ‘fysieke realiteit’ noemen. Ons experimenteel onderzoek van het afgelopen decennium laat zien dat deze aanname voor de wereld van vandaag en onder de juiste omstandigheden niet langer correct is. Wij mensen zijn veel meer dan we denken dat we zijn en Psychoenergetic Science blijft het bewijs daarvan uitbreiden”. @William Tiller

rrrrrr

Matrix Energetics

error: Content is protected !!
© The Magic Touch 2019 - De enige constante is verandering