wetenschappelijk onderzoek

Onderzoek van huisarts en onderzoeker Dick Kruijthoff ism vumc.nl naar christelijke gebedsgenezing. Zie ook artikel in Trouw.nl

Onderzoek van senior wetenschapper Dean Radin’s instituut noetic.org naar genezingen op afstand.

Onderzoek van Jos Marlow An investigation of tranformative experiences in Matrix Energetics

Onderzoeken door Harvard professor emeritus William Tiller naar de invloed van intentie en bewustzijn

error: Content is protected !!
© The Magic Touch 2019 - De enige constante is verandering