Van informatie naar transformatie

informatie

In een vorig blog vertelde ik al dat een beroemd natuurkundige tot de conclusie was gekomen dat vaste materie eigenlijk niet bestaat, maar dat materie een staat, wolk of cluster van informatie is. Wat precies de definitie is van informatie dat staat nog niet helemaal vast aldus de Wikipedia. Wat ik wel interessant vind is dat het begrip komt van het Latijnse woord informare wat we vertalen naar: “vormgeven, vormen, instrueren”- dus informatie geeft vorm.

Dat is ook wat ik denk te zien gebeuren bij zetten van een bewustzijns intentie. Een intentie is formerende informatie, het geeft vorm en structuur aan de Leegte, het roept als het ware situaties in aanzijn. Het zorgt voor een formerend proces dat de oude informatie opnieuw vormgeeft. Waardoor verandering, vernieuwing of herstel ontstaat.

Onze DNA, onze cellen bevatten informatie en wisselen onderling en met andere delen informatie uit. Die informatie die wordt uitgewisseld noemen we ook wel signalen. En ook mijn personal computer verstuurd signalen (informatie) naar bijvoorbeeld een andere computer, of naar een printer om een document uit te printen. Ook hier geeft informatie vorm en structuur aan de oude informatie opdracht en wordt die overschreven.

Ook kan middels speciale software de originele informatie nog worden achterhaald, het is dus nooit weg, hoogstens moeilijk te achterhalen, maar alle informatie blijft aanwezig. Ook bijvoorbeeld wanneer een lichaam een probleem krijgt en ziek wordt is het ooit mogelijk om die informatie te herstellen waardoor de persoon weer beter gaat functioneren. Het lichaam herstelt in contact met de juiste informatie bv door middel van een zuivere intentie dan zichzelf weer.

Woorden hebben op verschillende niveaus scheppende (formerende) kracht – wanneer we vaak genoeg tegen iemand zeggen dat hij dom is gaat hij dat geloven en maakt hij zich dat tot zijn werkelijkheid. Andersom ook wanneer je een positieve verwachting uitspreekt naar iemand is er een verhoogde kans dat hij zich in jouw buurt conform die verwachting zal gaan gedragen. Informatie geeft dus vorm.

“Woorden waren oorspronkelijk magisch en tot op de dag van vandaag hebben woorden veel van hun magische kracht behouden”.

@Sigmund Freud